آلبوم انگاره‌ها منتشر شد

موسیقی کوک| آلبوم انگاره‌ها با آهنگسازی و نوازندگی مهران بدخشان، مجموعه‌ای است شامل آثار پیانویی که بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نوشته شده‌اند.
در این سال‌ها آهنگساز می‌کوشد در عین پابندی به سنت‌های ساختاری و فرمال موسیقی کلاسیک، همچنان به زبانی شخصی نیز دست یابد. آثار اولیه او، به نوعی در قید فرمالیسم موسیقی کلاسیک غرب هستند، اما در سال‌های بعد شاهد دغدغه‌ی آهنگساز برای شخصی‌سازی زبان موسیقی خود، چه با استفاده از «رهایی‌جویی از ساختار متقن ژانرهای قدیمی» و چه «دست‌مایه قراردادن مصالح موسیقی بومی» هستیم.

محمدرضا تفضلی که نخستین استاد مهران بدخشان بوده و این اثر به او تقدیم شده، درباره این آلبوم می‌گوید: در موسیقی مهران بدخشان درهم‌آمیختگی قریحه درونی و اسلوب‌مندی به نحو توامان نمایان است؛ که پس از این هر دو، هرگونه تجربه نو و هرگونه ورودی به عرصه‌های جدید موسیقایی، سست و بی‌بنیه نخواهد بود.

مهران بدخشان، متولد بهمن ۱۳۷۲ در شهر سنندج، موسیقی را با نواختن پیانو و با راهنمایی مادرش، آغاز کرد. سال ۹۱ در رشته‌ی آهنگ‌سازی در دانشگاه هنر تهران، در مقطع کارشناسی پذیرفته‌شد و فعالیت خود را در زمینه‌ی آهنگ‌سازی و نوازندگی پیانو با جدیت بیشتری پِی گرفت.

در طول دوران تحصیل، در دانشگاه زیر نظر اساتید، محمدرضا تفضلی، دکتر امین هنرمند (در زمینه‌ی آهنگ‌سازی تخصصی) و نیز اساتید، ربکا آشوقیان، سهراب کاشف، و مهدی قاسمی (در سایر زمینه‌های مهارتیِ موسیقی) و همین‌طور خارج از دانشگاه زیرِ نظر پروفسور تِرِنس دایِر (هارمونی و ارکستراسیون) کسب دانش کرد.