انتشار نماهنگ «رویای ایرانی» + ویدئو

از سوی ماوا انجام شد؛

موسیقی کوک|«رویای ایرانی» عنوان یکی از تازه‌ترین محصولات تولید شده از سوی مرکز موسیقی «مأوا» است که به تازگی منتشر شده است.

 نماهنگ «رویای ایرانی» که در برگیرنده فضایی نشاط‌آور و انرژیک با محوریت تلاش نسل نوجوان کشورمان برای ساختن آینده است با ما ترویج امید به آینده تهیه و تولید شده است.

در نماهنگ «رویای ایرانی» که با همراهی گروه سرود «وصال» منتشر شده، امیر ارجینی شاعر، احسان جوادی موسیقی، سید میثم جوادی کارگردان، طاها چوگان باز تهیه کننده موسیقی، علی شمس تهیه کننده نماهنگ گروه اجرایی نماهنگ را تشکیل می‌دهند.

مرکز موسیقی انقلاب اسلامی زیرمجموعه‌ای از سازمان هنری رسانه‌ای اوج است. اوج در وبگاه خود درباره ماموریت و رسالتش آورده است:

فارغ از اینکه سازمان اوج در چه تاریخی تأسیس شده و مؤسسین آن چه اشخاصی بوده اند و صرفاً مشخصات شناسنامه ای آن را بدانیم، شاید بهتر و مهم تر این باشد که ابتدا ماهیت و هویت این مجموعه معرفی و مرور شود.

اگر صحن و سرای نُقلی و سادۀ این مجموعۀ هنری و تخصصی را یک خیمۀ بی تکلف و پُر خروجی برای اهالی محلۀ فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی در نظر بگیریم، چهارستونی که این خیمه بر آن استوار شده، در حقیقت بازوهای اصلیِ بقا و برپا ماندن آن هستند و یک ستون اصلی هم که در وسط این خیمه قرار گرفته. حالا می شود فهمید تولیدات و آثاری که از مَدارِ سانتریفیوژهای این تشکل به عنوان محصول نهایی منتشر می شود، از دلِ این پنج رکن جوشیده است.

رکن یا ستون اوّل برای بر و بچه های گرد آمده زیر این سقف، «خلوص» است. در باب اخلاص حرف ها بسیار است امّا روشن است که هر فعالیتی منهای اخلاص و نیّتِ درست و برای غیر از رضایت الهی، محکوم به فنا و نابودی است، نه بقا و رستگاری!

رکن دوم «تجربه» است. طبیعی است که اگر نبود انتقال و بهره گیری از تجمیع تجربیاتِ به هنگامِ اساتیدِ موسپید کرده و کار آزمودۀ عرصۀ هنر و رسانۀ انقلاب اسلامی، حجم خسارت ها و «عدم الفتح»ها چه بسیار رخ نمایی می نمود.

رکن و عمود سوّم «برنامه ریزی» است. بدون برنامه ریزی دقیق و تدوین اهداف و راهبردهای کوتاه و بلند مدّت، قطعاً به منزل مقصود نمی رسیم. لذا قبل از دست فرو بردن به هر نوع عملیاتی در حوزۀ اجرا، برنامه ریزی و آماده سازی پیوست ها و سندهای مربوطه، بدیهی ترین اقدامی است که از یک مجموعۀ تخصصی انتظار می رود.

ستون چهارم «جوانگراییِ واقعی» است. نه از جنس شعارهای پوشالی، نخ نما و هزاران بار دستمالی شدۀ برخی مسئولین در حین تبلیغات انتخاباتی! این ادعا را متوسط رِنج سِنی نیروی انسانیِ حاضر در مجموعه گواهی می دهد. همان نیروی آموزش دیده و جوانی که با نشاط، پویایی، ایمان و خطرپذیری، بزرگ ترین سرمایه و دست آورد سازمان هنری و رسانه ای اوج تلقّی می شود.

و امّا رکن اصلی که در وسط این چهار ستون قرار گرفته و عمود اصلیِ خیمۀ اوج است، البتّه که همانا سکاندار و ناخدای کشتیِ طوفان زدۀ انقلاب اسلامی است. رکن رکینی که بی تعارف اگر نبود، تصوّرِ نابودی و بلعیده شدن همۀ سرمایه های مادی و معنویِ این آب و خاکِ الهی توسط گرگ های گرسنه و کمین کرده _ همچنان که بر سر کشورها و ملّت های همسایه مان آمد _ دور از انتظار نمی بود. خدا را به وجود این نعمت بزرگ شاکریم و خود را سرباز مطیع اصلِ ۱۱۰ قانون اساسی یعنی حضرت سیدناالقائد و نائب الامام می دانیم.

حالا کوتاه و مختصر اینکه: بعد از دو دهه تجربه اندوزی و مطالعۀ سرنوشت دستگاه های فرهنگیِ رسمی و غیررسمی و به موازاتِ این مطالعات، انجام فعالیت و اقداماتِ مثمر و جریان سازی و اثر بخشیِ فرهنگی و هنری، نهایتاً از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به برنامه ریزی و طراحی، شناسایی و سازماندهی گذشت و رسماً از بهار سال ۱۳۹۰ «سازمان هنری رسانه ای اوج» با ساختار و ترکیب فعلی که همچنان پس از تثبیت، در حال تکامل، هم افزایی، به روز شدن و تحوّلِ درونی است ؛ راه اندازی و متولد شده است