روز ایستادن به احترام دانستن و ابلاغ

ایستادن به احترام دانستن و ابلاغ

روز ایستادن به احترام دانستن و ابلاغ ؛ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی فرارسیدن روز ۱۷ مرداد ماه  را که به نام روز خبرنگار نامگذاری شده، به فعالان این عرصه در حوزه موسیقی تبریک گفت.

به گزارش موسیقی کوک، محمد اله یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه ۱۷ مرداد  با انتشار متنی فرارسیدن روز خبرنگار را به فعالان این عرصه در حوزه موسیقی تبریک گفت.

در متن ارسالی محمد اله یاری فومنی آمده است: «روز خبرنگار، روز پاسداشت آگاهی یابی و آگاهی رسانی است. روز ایستادن به احترام دانستن و ابلاغ است.

روز انتقال خردمندانه و امانتدارانه حقیقت به مشتاقان آگاهی است در راستای آنکه توانایی در دانستن و بهره‌وری از حقایقی است که به واسطه  خبرنگارانی قابل اعتماد، نکته سنج و آزاده؛ به آحاد ملت و مردمی می‌رسد که بزرگوارانه می‌شنوند و فرو گذاشته‌ها را دلسوزانه، راهنما هستند و با نقدهای گشایشگر خود، مرزهای کمال مطلوب را به خادمین خود، نزدیک‌تر می‌کنند.

روز یاد کرد این همه ارجمندی و اهتمام را تبریک گفته و امیدوار آنیم تا خبرنگاران اثرگذار حوزه موسیقی  در جغرافیای دیپلماسی فرهنگی ایران عزیز، بیش از پیش مورد عنایت و تعاملی تعالی بخش قرار گیرند.»