بازخوانی تصنیف «همراه شو عزیز» توسط کودکان/ فیلم

موسیقی کوک| گروه کر مدرسه پدریس، تصنیف ماندگار “رزم مشترک” (همراه شو عزیز) با صدای استاد محمدرضا شجریان را بازخوانی و آن را به خسروی آواز ایران تقدیم کرد. شعر و آهنگ این اثر متعلق به پرویز مشکاتیان است.

سرپرستی تنظیم موسیقی و تدوین این ویدئو را پرهام حقیقی برعهده داشته است و ویدئوها و صداهای استاد شجریان با مجوز خانم ماندانا بیسکاتی و ماتیلدا پروداکشن، از فیلم “صدای خَس و خاشاک” برداشت شده که در سال ۲۰۲۱ منتشر می‌شود.

 متن تصنیف رزم مشترک:

همراه شو عزیز، همراه شو عزیز

تنها نمان به درد، کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود

دشوار زندگی، هرگز برای ما

دشوار زندگی، هرگز برای ما

بی رزم مشترک، آسان نمی‌شود

تنها نمان به درد، همراه شو عزیز

 متن تصنیف رزم مشترک:

همرا شو، همراه شو

همراه شو عزیز

همراه شو عزیز

تنها نمان به درد، کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود

دشوار زندگی، هرگز برای ما

دشوار زندگی، هرگز برای ما

بی رزم مشترک، آسان نمی‌شود

شاعر این سرود، برزین آذرمهر یک نام مستعار است که خبرگزاری‌هایی مانند فرارو (به نقل از نوروز) و همشهری آنلاین او را به گفتهٔ خودش پرویز مشکاتیان معرفی کرده‌اند.[۱][۲] ولی جعفر مرزوقی آن را نام مستعار خود معرفی می‌کند و می‌نویسد «شعر رزم مشترک از جمله شعرهای مجموعهٔ «بپا خیز ایران من» سروده «برزین آذرمهر» است، که نخستین بار در سال ۱۳۵۵ به همت انتشارات ارانی وابسته به حزب توده ایران منتشر شد.» و در سال ۱۳۵۸ بی آن که من در جریان آن قرار گیرم به ابتکار پرویز مشکاتیان با جایگزینی واژه رفیق با عزیز و با هنرمندی استاد شجریان به صورت سرود رزمی درآمد و مدتها نام مستعار برزین آذرمهر به سیاوش کسرایی نیز نسبت داده می‌شد.