برگزاری «دستان» در بوشهر

با انتشار فراخوان این همایش موسیقی‌پژوهی اعلام شد

موسیقی کوک| حماسه حق‌پرست مدیر انجمن موسیقی استان بوشهر درباره جزییات «همایش موسیقی پژوهشی» بیان کرد: بداهه‌نوازی، سازشناسی و گذری بر ساخت سازهای موسیقی بوشهر، چهره‌های موسیقی در بخش‌های مذهبی، بزمی و سنتی، از جمله محورهای این همایش است.

ضمن اینکه موسیقی آوازی بوشهری شامل شروه‌خوانی، بیت‌خوانی، جنگ‌نامه و شاهنامه‌خوانی، مناجات‌خوانی، چاووشی‌خوانی، مرثیه، مصیبت‌خوانی، پیشینه‌شناسی سازهای نی‌جفتی و نی‌انبان و نوازندگی این دو ساز، گروه‌نوازی، شادمانه‌ها در موسیقی بوشهر، پیشینه موسیقی سنتی در بوشهر (موسیقی کلاسیک و دستگاهی) و ترجمۀ متون مرتبط با موسیقی بوشهر (متن اصلی باید همراه با ترجمه فرستاده شود) از دیگر محورهای موضوعی همایش موسیقی پژوهی استان را تشکیل می‌دهند.

او درباره اهداف برگزاری این همایش گفت: ترویج و اشاعه زمینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در این هنر، شناسایی استعدادهای مطلوب در بخش‌های مقاله و نوشتار موسیقی، فراهم‌سازی زمینه مناسب برای حمایت از اهالی حوزه پژوهش در هنر موسیقی و گردآوری مجموعه‌ای از جستارها و نوشتارهای موسیقی بوشهر اهداف نخستین همایش موسیقی‌پژوهی استان بوشهر را تشکیل می‌دهد.

حق پرست در ارتباط با شرایط ارسال آثار به این رویداد توضیح داد: آثار حداقل در ۱۵ صفحه آچهار با فونت نازنین سایز ۱۴ با فرمت وُرد و پی‌دی‌اف و ذکر منابع و مآخذ با رعایت اصول نگارشی به همراه آثار ارسال شود.

شرکت‌کنندگان مشخصات فردی، میزان تحصیلات، شماره تماس و سوابق خود را همراه با آثارشان به پست الکترونیکی دبیرخانه همایش ارسال کنند و برگزارکنندگان نیز حق چاپ آثار را در کتاب «جستار و نوشتاری در موسیقی بوشهر» به نام پژوهشگر دارند.

به برگزیده اول جایزه نقدی، تندیس همایش و لوح تقدیر و به نفرهای دوم و سوم نیز جایزه نقدی و لوح تقدیر اعطا می‌شود. همچنین به همه آثار راه‌یافته به مرحله داوری گواهی شرکت داده می‌شود. متقاضیان و پژوهشگران حوزه موسیقی می‌توانند تا ۱۵ خرداد سال جاری آثار خود را به پست الکترونیکی دبیرخانه نخستین همایش موسیقی‌پژوهی استان بوشهر ارسال کنند.

مسئول انجمن موسیقی استان بوشهر یادآور شد: نتیجه بررسی و داوری مرحله نخست نیز ۳۱ خرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد و آیین پایانی این رویداد نیز با معرفی برگزیدگان یکم مردادماه برگزار می‌شود.