برگزاری مجمع عمومی مؤسسسه هنرمندان پیشکسوت

موسیقی کوک|  در این جلسه که با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هیات امنا، اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و بازرس قانونی، گزارش عملکرد یک سال موسسه را بر اساس استانداردهای حسابرسی ارائه کردند و اعضای هیات امنا به بحث و تبادل نظر پرداختند و نظرات خود را درباره‌ گزارش‌های ارائه‌شده بیان کرده و در ادامه، حسابرس مستقل نیز گزارش حسابرسی را ارائه کرد و براساس گزارش مزبور تکالیف قانونی موسسه هنرمندان پیشکسوت تعیین و ابلاغ شد.

در این جلسه مقرر شد فعالیت‌های موسسه هنرمندان پیشکسوت بر اساس اساسنامه، ضوابط، مقررات و برنامه های مدون برگزار شود و حفظ شان و جایگاه هنرمندان، محور برنامه‌های موسسه باشد. همچنین مقرر شد برنامه‌هایی برای انتقال تجربه‌های ارزشمند هنری هنرمندان پیشکسوت به نسل جوان طراحی و اجرا شود و متناسب با شرایط فعلی کشور متاثر از شیوع کرونا فعالیت هایی در موسسه برنامه ریزی شود و اقداماتی در راستای سلامت هنرمندان در این دوره بیشتر مورد توجه موسسه باشد.

مجمع عمومی موسسات و انجمن‌های مرتبط با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور انسجام و انضباط اداری و مالی بیشتر از سال ۱۳۹۷به صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار می شود و تکالیف قانونی هر موسسه نیز توسط کمیته حسابرسی تا حصول نتیجه پی گیری خواهد شد.