«تحریر در آواز ایرانی» در بازار کتاب

از سوی انتشارات ماهور کتابی درباره آوانگاری 260 تحریر از استادان به نام منتشر شد

موسیقی کوک| «تحریر در آواز ایرانی» در بازار کتاب ؛ این اثر به انضمام آوانگاری ۲۶۰ تحریر از استادان آواز ایرانی با تألیف «علی کاظمی» از سوی انتشارات ماهور ۱۳۹۸ منتشر شد.

در مقدمه کتاب می‌خوانیم: «در این کتاب تلاش شده است از زوایای مختلف به واکاوی تحریر در آواز ایرانی پرداخته شود و نقش آن در موسیقی دستگاهی بیش‌ازپیش موردبررسی قرار بگیرد.

تحریر و شعر فارسی دو رکن اصلی آواز ایرانی‌اند و در این میان تحریر چون گوهری درخشان و بی‌همتا به آواز ایرانی جلوه‌ای خاص بخشیده است.

استاد نورعلی برومند درجایی گفته است: «ردیف قلب موسیقی ایرانی است». حال اگر به نسبت تحریر و آواز ایرانی بیندیشیم، چندان دور از واقع نخواهد بود اگر بگوییم «تحریر قلب آواز ایرانی» است.

با گذری در تاریخ و نظری به رسالات قدیم موسیقی ایران، ردِّ پای آرایه و تحریر را در بازه زمانی هزارساله، از فارابی تا آخرین رسالات مربوط به دوره‌ی قاجار جست‌وجو خواهیم کرد.

تشریح ساختار تحریرها، بررسی میزان فراوانی تحریر در اجراهای موسیقی دستگاهی، کاوش برای یافتن برخی قاعده‌مندی‌های حاکم بر ترنّم‌های آوایی، ارائه روشی برای تحلیل ساختار تحریرها و به تبعِ آن، ساختن و پرداختن تحریرهای جدید با استفاده از دیاگرام‌های گسترشی و همچنین بررسی نقش تحریرها در صورت‌بندی گوشه‌ها و دستگاه‌های ایرانی با تکیه بر مفاهیمِ شِنکِر در آنالیز موسیقی، از موضوعات دیگری است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.

فصل پایانی کتاب نیز با عنوان «مایه‌های ایرانی به روایت تحریر» اختصاص دارد به آوانگاری ۲۶۰ تحریر از استادان آواز ایران، از سید احمدخان تا محمدرضا شجریان