حوزه هنری ۳۳ آلبوم به موسیقی فجر فرستاد

موسیقی کوک| مرکز موسیقی حوزه هنری با ارسال ۳۳ آلبوم از آثار تولیدی خود در زمینه های آهنگ سازی، موسیقی سنتی، پاپ، تلفیقی، الکترونیک و موسیقی نواحی، حضوری پررنگ در جشنواره موسیقی فجر امسال دارد.

تولید این آلبوم ها از مهرماه سال ۱۳۹۶ تا مهرماه سال ۱۳۹۸ از سوی این مرکز و مطابق با سیاست های کلی حوزه هنری که حمایت از موسیقی اصیل و فاخر است، انجام گرفته و آن چه تولید این آثار را همانند دیگر آثار تولیدی این مرکز حائز اهمیت می کند.

ارائه یک الگو در تمامی قسمت های مختلف آفرینش یک اثر موسیقیایی از انتخاب شعر و ترانه گرفته تا آهنگ سازی و دیگر بخش های مربوطه است. به همین دلیل مرکز موسیقی حوزه هنری با شرکت این آثار در جشنواره ی موسیقی فجر سعی بر آن داشته تا اجرای این سیاست کلی را در محک کارآموزندگان، داوران و کارشناسان آن جشنواره محترم قرار دهد.

همین خبر حاکی است، این آلبوم ها شامل رویای کمان، نرگس فتان، سرمست، دردانه، چقدر ز خویش دورم، ایستاده در غبار، ره عشق، دوراهی، ناسور، سخن ساز، دمساز، سنگ سبو، حتی به روزگاران، سربلندان، هفت شهر عشق، رستاخیزسرخ، آوای صحرا، آسوده خاطر، پروانه های پیراهنش، یک قافله دل، افسانه روزگار، ترانه های کبود، سرزمین آفتابگردان، دریاب و دریاب، به یاد دوست، موسیقی متن فیلم دلبری، ماغروب نمی کنیم

هنوز آواز، هم صدا تا اربعین، محمد رسول الله(ص)، ماجرای نیمروز، جان جهان و شمس جان است که هر یک در گستره ی موسیقایی منحصر به خود تولید شده اند که در این راه، هنرمندان مطرح و شناخته شده ای همراه و هم گام با این مرکز بوده اند.