دوتار ایرانی در آستانه ثبت جهانی

در اجلاس کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو مطرح خواهد شد

موسیقی کوک| «پرونده مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار در اجلاس کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو که ۹ تا ۱۴ دسامبر در بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار می‌شود، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.»

این خبر را «محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی می‌گوید و اضافه می‌کند: «امیدواریم این اثر میراث‌ فرهنگی ناملموس به آثار ثبت‌شده کشور در فهرست میراث جهانی ناملموس افزوده شود.

مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار در زمره قدیمی‌ترین، رایج‌ترین و محبوب‌ترین ابزار موسیقی کشور است که به‌شکل گسترده رواج دارد.»

به گفته‌ این مقامِ میراث فرهنگی، دوتار یکی از مهم‌ترین سازهای زهی‌زخمه‌ای فولکلوریک جوامع محلی روستایی و شهری ایران است و به‌شکل یک کاسه از جنس چوب توت و دسته‌ای بلند از جنس چوب زردآلو یا گردو ساخته می‌شود.

او درباره این ساز می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران با ۱۳ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث ناملموس جهانی در جایگاه هفتم جهان و چهارم آسیا قرار دارد. با ثبت پرونده مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار، تعداد آثار ثبت شده کشور به ۱۴ اثر در فهرست میراث جهانی می‌رسد.»

عنوان هفت کشور نخستی که بیشترین تعداد آثار میراث ناملموس ثبت شده در فهرست میراث جهانی را دارند به کشورهای چین با ۴۰ اثر، ژاپن با ۲۱ اثر، کره با ۲۰ اثر، اسپانیا با ۱۸ اثر، ترکیه، فرانسه و کرواسی با ۱۷ اثر، مغولستان با ۱۴ اثر، ایران، آذربایجان و بلژیک با ۱۳ اثر اختصاص دارد.