دومین روز جشنواره‌ رفاقتی برگزار شد

​ با برگزاری کارگاهی آموزشی

موسیقی کوک| روز دوم جشنواره‌ ملی رفاقتی با بخش پژوهش در در دانشکده هنر و معماری و با برگزاری کارگاهی به عنوان «عدم ثبات متر در تصانیف عروضی موسیقی ایران» توسط مرتضی تقوی آلاشتی برگزار شد.

پس از این بخش بخش اجرایی که با استقبال بیش از ۴۰۰ نفر مخاطب، متشکل از دانشجویان و اساتید و فعالان فرهنگی روبه‌رو شده بود با اجرای دونوارزی کمانچه و سنتور توسط آریا طبیب زاده قمصری؛ نوازنده کمانچه و عارف شاهد نواز؛ نوازنده سنتور آغاز شد.

در این اجرا هنرمندان به اجرای قطعات ضربی و آوازی در دستگاه همایون و آواز اصفهان پرداختند. دومین اجرا به تکنوازی تنبور کرمانشاه توسط سینا کاظمی اختصاص داده شد.

در این اجرا هنرمند به توضیحاتی درباره نحوه  اجرای خود، تاریخچه ساز تنبور و موقعیت جغرافیایی این ساز پرداخت و پس از آن چند مقام از جمله مقام‌های «سوار سوار» و «سحری» را اجرا کرد.

سومین اجرا به دونوازی تار و تنبک توسط محمد ریحانی؛ نوازنده تار و آروین رضایی؛ نوازنده تنبک اختصاص داشت. در این اجرا هنرمندان به اجرای قطعاتی آوازی و ضربی در دستگاه شور و آواز ابوعطا پرداختند.

چهارمین اجرا به گروه زمزمه متشکل از ماهور میری‌زاده؛ نوازنده تمبک، شهریار عینی تاری؛ نوازنده تار و محمد زینال‌پور؛ نوازنده سنتور اختصاص داشت. در این اجرا هنرمندان به اجرای قطعاتی ضربی و گوشه‌هایی از ردیف موسیقی ایرانی در دستگاه شور پرداختند.

پس از دقایقی استراحت، بخش دوم با تکنوای سه تار توسط احسان پژوهنده آغاز شد.

در ادامه، تکنوازی تمبک توسط آرمین محمدیان و دونوازی دوتار شمال خراسان توسط علی حیدرطلب و حسین حیدرطلب به صورت ساز و آواز به اجرا درآمد.

اجرای پایانی این روز را گروه طهران به نوازندگی مرتضی تقوی آلاشتی، مازیار یکتایار، مهدی طونی، مهیار غضنفری، پیام یوسفی و به خوانندگی محمد دمقانی در دستگاه سه‌گاه برگزار کرد.