«سلفژ» حمیدرضا دیبازر منتشر شد

«سلفژ» حمیدرضا دیبا زر

به گزارش موسیقی کوک، «حمیدرضا دیبازر» آهنگساز و عضو هیئت علمی دانشکده‌ی موسیقی، کتاب «سلفژ» را منتشر کرد. او در این کتاب، با تحلیل منابع موجود به بازنویسی، اصلاح و رفع کاستی‌ها پرداخته است.

درباره این اثر، می‌خوانیم:«اگر نوعی از سواد موسیقی را توان روخوانی موسیقی مکتوب بدانیم، با رعایت انصاف، هر نوع از موسیقی، با توجه به ویژگی‌های خاص خودش، دارای سواد مخصوص و مربوط به خود برای یادگیری، خلق و اجرا است.

بنابراین موارد، نگارنده، سُلفِژ مقدماتی را تلاش در انتقال سواد موسیقی کلاسیک، در قالب میزان‌های ساده، ترکیبی و لَنگ و بر اساس مُد‌های ماژُر و مینُر می‌داند.

بر این اساس این پرسش‌ها مطرح است: ۱.چه نسبتی وجود دارد میان نوع موسیقی و شیوه‌ی آموزش آن؟ ۲.ملاک سنجش کارآمدی یک شیوه‌ی آموزشی چیست؟ ۳.چه عواملی می‌تواند باعث بهبود شیوه‌های آموزش موسیقی بشود؟ ۴.آیا لازم است هنرجوی موسیقی فارغ از نوع موسیقی‌ای که در حال یادگیری آن است سُلفِژ را فراگیرد؟»

دیبازر از این کتاب آورده است: «از دیرباز موسیقی در آوازهای انفرادی و جمعی، گاه با همراهی ساز و گاه بدون همراهی آن تجلی یافته، در پیوند با آئین‌های خاص شکل گرفته، صیقل خورده و توسعه یافته است.

گنجینه‌ موسیقی، جهت حفظ کارآمدیِ اجتماعی خود، پیوسته در حال غنی‌تر شدن بوده است و این، ضرورت ثبت آن جهت حفظ بخشی از فرهنگ یک قوم، با هدف انتقال به نسل‌های آینده برای خودشناسی و هویت یابی را به آرمانی بس مهم تبدیل کرده است.

این فرآیند، به‌ نوعی ساختارِ آموزشِ موسیقی را در طی تاریخ رقم زده و به زایش و بازتولید همیشگی آن منجر شده است. از تلاش‌های انسان برای ثبت موسیقی، سعی در مکتوب کردن موسیقی است که منجر به توسعه، اصلاح و ابداعِ علامت‌ها و شیوه‌های جدید نُت‌نگاری شده است.»

این استاد دانشگاه در کتابش، الگوهای بدون سکوت و با سکوت در میزان‌های ساده، ترکیبی و لَنگ،  ترکیب گام، فواصل متصل و منفصل با ریتم، تمرین‌های مربوط به گام دو ماژُر ، تمرین‌های مربوط به حرکت‌های متصل در دو ماژُر و تمرین‌های مربوط به حرکت‌های متصل و منفصل بالا و پایین‌رونده در دو ماژُر  را آورده است.