سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی برگزار می‌شود

موسیقی کوک|نشست هماهنگی برگزاری سومین جشنواره «موسیقی کلاسیک ایرانی» با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار بوشهر برگزار شد.

 

نشست هماهنگی برگزاری سومین جشنواره «موسیقی کلاسیک ایرانی» در استان بوشهر، با حضور سیدمجتبی حسینی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، عبدالکریم گراوند (استاندار بوشهر)، مجید خورشیدی،

(معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر)، محمد اله‌یاری (مدیرکل دفتر موسیقی)، فاطمه کرم‌پور (مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان بوشهر) و امیر مردانه (مدیر اجرایی جشنواره) در معاونت امور هنری برگزار شد.

سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی اسفند ماه امسال

در این نشست توافق شد سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی اسفند ماه امسال در استان بوشهر برگزار شود و شورای علمی متشکل از هنرمندان ملی و هنرمندان استان بوشهر در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی تشکیل شود.

معاون امورهنری دراین نشست گفت:نغمه‌های ملی استان بوشهرپیوندی ناگسستنی باشعروفرهنگ مردم دارد.باتوجه به سپری شدن روزها وشرایط دشواراین روزها،جشنواره می‌تواندموجب تسکین مردم شودوآن‌ها راهمراه کند.

حسینی در ادامه گفت: صاحبان سرمایه و مشاغل در استان بوشهر نیز ظرفیت‌هایی هستند که فعالیت‌های خود را در راستای رسالت اجتماعی به مسیر مشخصی سوق دهند.

این مسیر می‌تواندحمایت از رویدادی هنری مانند جشنواره موسیقی باشد و رویدادهای هنری از جمله جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی با مشارکت نهادهای مختلف و همچنین بخش‌های اقتصادی و صنعتی برگزار شود.

حضور هنرمندان صاحب‌سبک و شاخص در جشنواره

مدیرکل دفتر موسیقی نیز به اهمیت حضور هنرمندان صاحب‌سبک و شاخص در جشنواره اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان نیز در جشنواره اهمیت دارد و می‌تواند به معرفی ظرفیت‌ها و داشته‌های موسیقی کمک کند.

در ادامه، استاندار بوشهرگفت: تلاش داریم با تعامل بیشتر از تمام ظرفیت‌های استان برای سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی استفاده شود. استان بوشهر رگ و ریشه تاریخی دارد و به عنوان نگین جنوب کشور می‌توان با برگزاری برنامه‌های فرهنگی وهنری از ظرفیت‌های استان به نحو مناسب استفاده کرد.

جامعه به نشاط و شادی نیاز دارد

معاونت سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری بوشهر نیز گفت: جامعه به نشاط و شادی نیاز دارد و جشنواره موسیقی در این راستا می‌تواند بسیار موفق عمل کند.

استان بوشهراین فرصت رابه هنرمندان می‌دهدتا درفضاهای بازنیز اجرای زنده داشته باشند و زیرساخت‌ها برای اجرای زنده با رعایت پروتکل‌ها مهیا است.