شورایی دائمی برای سیاست‌گذاری فجر

شورایی دائمی برای سیاست‌گذاری فجر

موسیقی کوک| چهارمین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که تعدادی از حاضران پیشنهاد تشکیل یک شورای سیاست‌گذاری دائمی را برای این رویداد مطرح کردند.

در این جلسه، گزارشی از روند جشنواره، انتخاب گروه‌ها در بخش فراخوان و مدعوین در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی نواحی، کلاسیک، ارکسترال، بانوان، کودک و نوجوان و تلفیقی ارائه شد.

«محمد سریر» عضو شورا گفت: «در جشنواره‌ها در کنار توجه به وجه عمومی جشنواره و حضور گونه‌های مختلف معمولاً یک بخش برای حفظ جایگاه جشنواره از نظر کیفی برنامه‌ریزی می‌شود که ضرورت دارد برای دوره‌های آینده جشنواره موسیقی فجر به این موضوع فکر شود».

«محسن رجب‌پور» دیگر عضو شورای ارزیابی سی و پنجمین دوره از جشنواره موسیقی فجر هم در این جلسه گفت: «جشنواره موسیقی فجر برای تکریم موسیقی است و در رشد و توسعه موسیقی نقش دارد.

پیشنهاد می‌کنم یک شورای سیاست‌گذاری از صاحب‌نظران با توجه به وجوه گوناگون حوزه موسیقی برای جشنواره موسیقی فجر تشکیل شود که به‌طور مستمر و در طول سال درباره جشنواره نظر و پیشنهاد دهد».

«حمید قبادی» مشاور اجرایی معاونت امور هنری و نماینده معاونت در شورای ارزیابی جشنواره هم در این نشست توضیح داد: «شورای ارزیابی جشنواره می‌تواند پرسش‌ها و پیشنهادهای خود را برای جشنواره مانند اینکه جشنواره رقابتی باشد یا غیررقابتی و … مطرح کند تا صاحب‌نظران و هنرمندان درباره آن گفت‌وگو کنند و در بازنگری آیین‌نامه مورد توجه قرار بگیرد».‌

داود گنجه‌ای عضو دیگر شورای ارزیابی هم در این نشست اظهار کرد: «بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شد، جشنواره تاکنون به‌صورت منسجم پیش رفته است».

«سید امین مؤیدی اصفهانی» مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری نیز در این جلسه با اشاره به آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر تصریح کرد: «نکات و مواردی که از سوی شورای ارزیابی و یا هنرمندان و صاحب‌نظران طرح می‌شود، می‌تواند در بازنگری آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر مورد توجه قرار بگیرد».

در چهارمین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر سید امین مؤیدی؛ مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، حمید قبادی؛ نماینده معاونت امور هنری در شورای ارزیابی، محمد سریر، داود گنجه‌ای، زیدالله طلوعی به نمایندگی از جامعه هنرمندان موسیقی، علی اطیابی نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و محسن رجب‌پور، نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری حضور داشتند.