پایان نگارش«تاریخ موسیقی ادیان»

کیوان پهلوان از پایان نگارش کتاب خود و آماده سازی آن برای انتشار در بازار کتاب خبر داد؛

موسیقی کوک| کیوان پهلوان مؤلف و پژوهشگر موسیقی از پایان نگارش «تاریخ موسیقی ادیان» خبر داد. او گفت: طی یکی دو سال گذشته به شدت درگیر تألیف مجموعه پژوهشی «تاریخ موسیقی ادیان» بودم که کار تألیف و گردآوری آن به اتمام رسیده و بر اساس برنامه ریزی‌ها قرار است تا چند ماه آینده در قالب یک مجموعه چند جلدی در دسترس مخاطبان قرار گیرد.

در این کتاب تلاش شده تا ضمن مطالعه دقیق کتاب‌های آسمانی از جمله قرآن کریم، انجیل و تورات ضمن معرفی تاریخ موسیقی در ادیان ذکر شده به آئین‌ها و ادیان پیش از آنها نیز بپردازم.

او درباره پرداخت مؤلف به موسیقی هنرمندان شیعی در جهان اسلام افزود: آنچه از موسیقی جهان اسلام در این کتاب به آن پرداخته شده طرح مباحث در یک قالب کلی اما با روایتی کامل است که مذهب تشیع نیز ذیل جهان اسلام به حساب آمده و پیرامون موسیقی آن تحقیقاتی صورت گرفته است.

البته موسیقی در جهان اسلام در یک فضای تقریباً یکسانی قرار دارد اما ممکن است وقتی از موسیقی کاتولیک و پروتستان صحبت می‌کنیم تفاوت‌هایی وجود داشته باشد ولی در مجموع سعی شده نکته مبهمی از موسیقی ادیان در این مجموعه پژوهشی باقی نماند.

کما اینکه ما در آئین هندوئیسم و بودائیسم و بسیاری از آئین‌ها نیز تحقیقاتی انجام دادیم که چند هزار صفحه شده و فکر می‌کنم می‌تواند مجموعه‌ای قابل اتکا برای پژوهشگران حوزه موسیقی و مردم شناسی باشد.

پهلوان به مهر گفت: همان طور که قبلاً هم توضیح داده بودم تدوین مجموعه ۲۰ جلدی «فرهنگ تعزیه در جامعه ایرانی» از مدت‌ها پیش به پایان رسید.

در این کتاب‌ها که همراه با آثار نوشتاری‌اش بسته صوتی نیز منتشر شده، عناصر و اجزای مربوط به مجالس شبیه خوانی در تمام مناطق کشور با ذکر نمونه‌های مختلف چه در حوزه نمایشی و چه موسیقایی برای پژوهشگران و علاقه مندان ارائه شده است. تألیف این مجموعه بیست جلدی نتیجه بیش از ۲ هزار ساعت تصویربرداری و فایل صوتی من و متین رضوانی پور از هنرمندان و تعزیه خوانانی است که در تمام مناطق کشور مشغول به فعالیت هستند.