پایان کار هیئت انتخاب جشنواره فجر

موسیقی کوک| کار هیئت انتخاب گروه‌ها و آثار سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به پایان رسید و هیئت انتخاب، پس از بازبینی آثار ارسالی اشخاص و گروه‌های موسیقی شرکت کننده، گروه‌های منتخب را برای حضور در جشنواره انتخاب کرد.

هیئت انتخاب جشنواره با بازبینی آثار، به اشخاص و گروه‌ها امتیاز داده است و با توجه به ظرفیت زمانی و اجرایی جشنواره و تعداد سالن ها، اشخاص و گروه‌هایی که امتیازهای بالاتری در مقایسه با دیگر متقاضیان، به دست آورده اند، برای حضور در سی‌ و پنجمین دوره جشنواره موسیقی فجر انتخاب شدند.

در سی و پنجمین دوره از جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر بیش از ۲۴۰ گروه از طریق فراخوان در جشنواره ثبت نام کردند و بیش از ۷۰ گروه برای بخش مدعو پیشنهاد شد که گروه‌هایی از بین این ۲ بخش به جشنواره راه پیدا خواهند کرد.

به نقل از روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، بر اساس آیین نامه، بررسی و تائید درخواست‌های هنرمندان و گروه‌های موسیقی سراسر کشور که بر مبنای فراخوان‌های جشنواره به دبیرخانه ارسال شده و همچنین بررسی و تایید هنرمندان و گروه‌های مدعو جشنواره به عهده هیئت انتخاب جشنواره است.

این جشنواره هم‌اکنون ۳۵ ساله است و محمد اله یاری فومنی مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست آن را بر عهده دارد.