کلیه فعالیت‌های هنری تعطیل است

کلیه فعالیت‌های هنری تعطیل است

موسیقی کوک| کلیه فعالیت‌های هنری تعطیل است. سید عباس صالحی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره شرایط جدید پروتکل‌های بهداشتی کرونا و تاثیر آن روی نشر و رسانه‌های مکتوب، گفت: در مورد محدودیت‌های دو هفته آینده، چاپخانه‌هایی که جزو گروه یک حساب می‌شوند فعالیت خودشان را خواهند داشت، طبیعتاً روزنامه‌ها و مجموعه‌هایی که با این چاپخانه‌ها سروکار دارند، مشکلی نخواهند داشت.

او درباره برگزاری کنسرت‌ها تا پیش از ساعت شش عصر اظهار داشت: دو هفته آینده طبیعتاً با محدودیت‌هایی که وجود دارد کلیه فعالیت‌های غیر ضروری تعطیل است و با توجه به اینکه مجموعه فعالیت‌های هنری،‌ سینمایی و فعالیت‌های که زیرمجموعه‌های فعالیت‌های درجه سه قلمداد می‌شوند در دو هفته آینده تعطیل هستند.

سید عباس صالحی ادامه داد:‌ این موضوع مربوط به قبل از این دو هفته‌ای که در پیش رو داریم مربوط می‌شد و همان طور که مطلع هستید اگر سالن‌های هنری و موسیقی می‌توانستند فاصله‌های خود را بر مبنای ۵۰ درصد حفظ کند مجاز به فعالیت بودند.

او درباره افزایش قیمت بلیت‌های کنسرت، نیز گفت: این افزایش قیمت‌ها متناسب با شرایط کرونایی و افزایش فاصله ها بوده است، به طوری که اگر سالنی می‌توانست ۵۰۰ نفر را در بر گیرد بیش از ۲۵۰ نفر اجازه حضور نداشتند، و همین موضوع طبیعتاً تاثیری بر فضای قیمت‌ها داشتند.

وزیر ارشاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سالن‌های تئاتر اعلام می‌کنند در حال ورشکست شدن هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این مشکل را در فضای سالن‌های تئاتر و سینما داریم؛ محدودیت‌هایی که از ابتدای سال تاکنون پیش آمده شرایط سختی را برای اصحاب فرهنگ و هنر ایجاد کرده است.

از سوی هم پاره‌ای از تعطیلی‌ها و فاصله گذاری که حجم سالن‌ها را به حداقل رسانده است همچنین در شرایطی که خود با توجه به موضوع سلامت اجتماعی داشتند و از حضور در این فضاهای پرهیز‌هایی انجام می‌دادند، لذا شرایط سختی را در تماشاخانه‌ها گالری‌ها و سالن‌های سینما داریم.

او  یادآور شد: این شرایط سخت را فضای کمک‌های دولتی تا حدی توانست جبران کند اما فاصله زیادی تا جبران همه مطالب دارد؛ در سامانه کارا حدود ۳۰۰ میلیارد تومان،‌ وام ۱۳ درصد پرداخت شده است؛ اخیراً با صحبتی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم و حمایتی که اتفاق افتاده است قرار شده در مرحله اول ۲۰۰ میلیارد تومان با بهره ۴ درصد اتفاق در اختیار این بخش قرار بگیرد که می‌تواند کمک کننده باشد و باعث شود هم تماشاخانه‌ها، هم سالن‌های سینما و اصحاب فرهنگ و هنر تا حدودی روی پای خودشان بایستند و ادامه کار را در فضای کاری خود داشته باشند.