دفتر دستچین آثار پیانو

به گزارش موسیقی کوک، مجموعه‌ای از آثار پیانویی دکتر فرید عمران به نوازندگی هوشیار خیام تحت آلبوم «دفتر دستچین آثار…

شیرین نواز

عباس ابوالفتحی- موسیقی کوک| اداره ثبت احول در پی لقبی بود برایش تا بیان کننده کنیه‌اش شود. بیان کننده کنیه شیرین…

به رنگ زندگی

عباس ابوالفتحی- موسیقی کوک| نمی‌شود دوستدار شعر شد اما عاشق «فریدون مشیری» نشد. مردی با عاشقانه‌ترین تعابیر و…