نه بیمه‌ دارم نه خانه‌

محمد یگانه: نه بیمه‌ دارم، نه خانه‌. تا زمانی که آقای سیدعباس عظیمی مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت بود، اوضاع…