مسیر ناامن «خروج»

مسیر ناامن «خروج» ؛ فیلم سینمایی خروج که آخرین اثر ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان شناخته شده سینمای ایران است در فاصله…