مرور رده

تازه های کتاب

تازه های کتاب یا کو کتاب نام دسته‌ای در سایت خبری تحلیلی موسیقی کوک است که به محتواهایی درباره آثار مکتوب در زمینه موسیقی یا در ارتباط با این حوزه می‌پردازد.

با پیش‌آمد‌های این روزها در کشور به ویژه بحران‌های اقتصادی این امکان وجود دارد که کتاب بیش از بخش‌های فعال زیادی در کشور، آسیب ببیند. کتاب‌های عرصه موسیقی که به احتمال در این میان اوضاع وخیم‌تری دارند.

با این وصف، شاید لزوم توجه رسانه‌ای موسیقایی به ماجرای کتاب و فراهم کردن فضایی برای معرفی و نقد آثار مکتوب عرصه موسیقی، از نیازهای فعلان این عرصه باشد.

سایت خبری تحلیلی موسیقی کوک در تلاش است تازه‌ترین آثار حوزه مکتوب موسیقی را معرفی و نقد کند و برای آغاز این کار از فعالان عرصه مکتوب موسیقی دعوت می‌کند تا کتاب‌هایشان را در اختیار این مجموعه قرار دهند.