مرور رده

نو کوک

نو کوک دسته ای در سایت موسیقی کوک است که در آن رویدادهایی همچون روی صحنه رفتن کنسرت‌ها و انتشار آلبوم‌ها که به تازگی انجام شده، منتشر خواهد شد.

تفاوت این دسته با پیش کوک در آن است که آن دسته مربوط به اخباری است که محتوای آن هنوز محقق نشده و بناست در آینده اتفاق بیفتد اما در این دسته اخباری را مورد توجه قرار خواهد داد که محتوایش روی داده است.

در پیش کوک خبرهایی منتشر می‌شود که بنا بر آن مثلا قرار است مدتی بعد کنسرتی منتشر شود یا آلبومی روانه بازار شود اما در ان دسته اخباری را منتشر می‌کند که بر اساس آن کنسرتی روی صحنه رفته و آلبومی روانه بازار موسیقی شده است.

بنا بر این نو کوک را می‌شود دسته‌ای برای انتشار اخبار رویدادهای تازه در عرصه موسیقی نامید.