مرور رده

هنر کوک

هنر کوک دسته ای در سایت موسیقی کوک است که در آن اخبار سایر هنرهای از جمله تئاتر، سینما و … منتشر می شود منتها با یک شرط ؛ ارتباط با موسیقی.

سایت خبری تحلیلی موسیقی کوک برای مثال در این دسته اخبار مرتبط با اعلام نام نامزدهای جشنواره‌های سینمایی را منتشر می‌کند اما با تمرکز روی بخش موسیقی این رویدادها.

روی صحنه رفتن تئاترها، اکران برخی فیلم‌ها و به طور کلی اخباری که در نگاه اول در حوزه‌های دیگری هنری قرار می‌گیرد اما با موسیقی هم در ارتباط است، با نگاه به بخش موسیقی  دسته هنر کوک سایت خبری تحلیلی موسیقی کوک مورد توجه قرار خواهد گرفت.