مرور رده

پیشنهاد سردبیر

پیشنهاد سردبیر در عمل بخشی کامل‌کننده برای بخش پیشنهاد کوک است.

با این توضیح که در نهایت چهار عنوان می‌تواند در بخش پیشنهاد کوک قرار بگیرد، ممکن است خبر یا نوشته‌ای در حوزه موسیقی از اهمیت بالایی برخوردار باشد اما بر اساس تقویم زمانی، ساعت انتشارش از چهار عنوان دیگری که آنها هم مهم بوده‌اند، عقب‌تر باشد بنابراین از این دسته خواه‌ناخواه خارج خواهد شد.

با این توضیح پیشنهاد سردبیر می‌تواند اخبار مهمی که به احتمال چند روزی از انتشارشان گذشته و از چرخه چهار عنوانی که امکان نمایش تصویرش در ابتدای سایت وجود دارد،خارج شده، پیش روی مخاطب قرار بدهد.