مرور رده

گپ کوک

گپ کوک دسته‌ای در سایت موسیقی کوک است که یک ویژگی اساسی در محتوایش باید وجود داشته باشد؛ گفت‌و‌گو.

محتوای منتشر شده در این بخش صرف نظر از تعلق به هر یک از دسته‌های دیگر در سایت خبری تحلیلی موسیقی کوک، باید در قالب گفت‌و‌گو منتشر شود بنابراین خبر انتشار آلبومی جدید، کنسرتی خاطره‌ساز یا انتقاد و پیشنهادی از سوی هر یک از اهالی فعال در عرصه موسیقی که در قالب گفت‌وگو اعلام منتشر شود، در دسته گپ کوک سایت خبری تحلیلی موسیقی کوک قرار خواهد گرفت.

این دسته می‌تواند گفت‌وگوهای فعالان عرصه موسیقی در ایران و خارج از کشور را در بر بگیرد.

نه بیمه‌ دارم نه خانه‌

محمد یگانه: نه بیمه‌ دارم، نه خانه‌. تا زمانی که آقای سیدعباس عظیمی مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت بود، اوضاع…