اجرای ارکستر ملی با کیوان ساکت ؛ تازه ترین کنسرت ارکستر ...

کنسرت ارکستر ملی با قطعات عاشورایی ؛ تازه‌ترین کنسرت ارکستر ملی ...

گروه کر و ارکستر بزرگ ۱۲۰ نفره آوای شفق به سرپرستی ...