جایزه بزرگ ناصر فرهودی برگزار می‌شود ؛ اولین دوره جایزه بزرگ ...