مرور برچسب

بلوز

نامداران بلوز(۲)

اشکان گلشاهی-موسیقی کوک| در نوشته  قبل یادی از چهار موزیسین برتر بلوز کردیم. امروز هم در ادامه آن نوشته ، از چهار…

نامداران بلوز(۱)

اشکان گلشاهی- موسیقی کوک| هنرمندان روی یکدیگر اثر می گذارند، از هنرمندان قدیمی گرفته تا هنرمندان معاصر. در تاریخ،…