عدم تمایل هنرمندان به برگزاری کنسرت‌ها ؛ تهیه‌کنندگان، خوانندگان و هنرمندان ...