مرور برچسب

بنیامین بهادری

سلبریتی خوب، سلبریتی بد

سلبریتی خوب، سلبریتی بد ؛ در روزهای جدال ایران با کرونا سلبریتی‌ها شروع کرده‌اند به انجام کارهایی که خیلی‌هایش توی…