یادمان محمد نوری در هزار صدای پاپ ؛ تازه‌ترین پروژه «هزار ...