«هومان اسعدی» ​دبیر جشنواره جوان شد ؛ «سید مجتبی حسینی» معاون ...

بخش موسیقی دستگاهی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با رقابت هنرمندان ...

بخش نوازندگی سه‌تار سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان روز سه شنبه ...

ششمین روز از سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در روز پنجشنبه ...