«هومان اسعدی» ​دبیر جشنواره جوان شد ؛ «سید مجتبی حسینی» معاون ...

نوازندگان جوان تنبک در رودکی ؛ هفدهمین روز از برگزاری سیزدهمین ...

نغمه‌های کوردواری در جشنواره جوان ؛ پنجمین روز جشنواره ملی موسیقی ...

هنرمندان نوجوان و جوان شرکت کننده در چهارمین روز از برگزاری ...