سید علیرضا میرعلینقی، عبدالرضا سپنجی، آروین صداقت کیش، ویدا همراز، نرگس ...

مدیر کمیته بین‌الملل سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر گفت: امسال ...

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی با حضور ...