مرور برچسب

حسن ناهید

مردی از نسل بزرگان

موسیقی کوک-رضا مهدوی نوازنده سنتور از زمانی که استاد حسن ناهید به ارکسترهای مختلف از جمله ارکستر استاد فرامرز…

میلاد ناهیدِ نی

امروز زادروز حسن ناهید نوازنده نامدار و با سابقه ساز نی است. 76 سال قبل ناهید در کرمان به دنیا آمد. او این روزها…