مرور برچسب

خشایار اعتمادی

خالق «آدمک» در کما

خالق «آدمک» در کما ؛ حالا که تورج شعبان‌خانی وضعیت جسمی مناسبی ندارد، نوشتن از او کار مشکلی است اما کاش این اتفاقات…