مرور برچسب

ستار

آهای واروژان جان

آهای واروژان جان ؛ همیشه از عکس یا فیلم فراری بود و کمتر پیش می‌آمد گفت‌وگو با روزنامه‌ای را بپذیرد. تا آخرین…

خالق «آدمک» در کما

خالق «آدمک» در کما ؛ حالا که تورج شعبان‌خانی وضعیت جسمی مناسبی ندارد، نوشتن از او کار مشکلی است اما کاش این اتفاقات…