مرور برچسب

سردار قاسم سلیمانی

نهیب حادثه‌ای سخت

نهیب حادثه‌ای سخت ؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران، در پیام‌های…