مرور برچسب

سعید معیدفر

تشویش اذهان با بادمجان؟!

موسیقی کوک-علی نامجو| یکشنبه همین هفته در فضای مجازی، تصاویری ویدیویی عجیبی از بارش بادمجان در آسمان تهران منتشر شد…