معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج از تشکیل دو کمیته ...

موسیقی کوک|محمد جلیل عندلیبی زاده ۱۳۳۳ در سنندج، آهنگساز و نوازنده ...