مرور برچسب

سیدرضا طباطبایی کربکندی

سروِ آوازه‌خوان

سروِ آوازه‌خوان ؛ کلیه حقوق و مزایایش را سال ۱۳۶۰ قطع کردند. روحیه‌اش به هم‌ریخت. به‌شدت بیمار شد و سرانجام ۱۳…