مرور برچسب

شاعر مهربان معاصر

به رنگ زندگی

عباس ابوالفتحی- موسیقی کوک| نمی‌شود دوستدار شعر شد اما عاشق «فریدون مشیری» نشد. مردی با عاشقانه‌ترین تعابیر و…