مرور برچسب

شمس الدین

برادرکُشی

«جوینی» در زمان سه تن از شاهان ایلخان وزارت کرد. «هلاکوخان» که با هشیاری و تدبیر ایران را از چنگ «عباسیان» درآورد،…