هجدهمین اجرای کنسرت «شهر خاموش» کیهان کلهر و کوارتت «مینیاتور» با ...