مرور برچسب

شهیدی

خنیاگر دل‌ها

عباس ابوالفتحی-موسیقی کوک|‪- خنیاگر دل ها، عبدالوهاب شهیدی از عود نوازان برجسته ایرانی است که این روزها با لبخندی…