موسیقی کوک| نشست رسانه‌ای و مراسم رونمایی از پوستر سیزدهمین جشنواره ...