مرور برچسب

طاهر یارویسی

پایان رنج های راوی صادق

فرید الهامی آهنگ‌ساز و نوازنده تنبور دقایقی پیش در صفحه شخصی‌اش از فوت طاهر یارویسی مقام‌دان،‌ مقام‌خوان و نوازنده…