علی رهبری ؛ آهنگساز و رهبر ارکستر باسابقه درباره شرایطی که ...