مرور برچسب

علی رهبری

پرواز آموزگار موسیقی

پرواز آموزگار موسیقی ؛ نگاهی به زندگی مرتضی دلشب که درست در زادروزش از دنیا رفت. بیژن بیژنی درباره او گفت: دلشب با…