گروه‌های برگزیده اولین جشنواره گروه نوازی «اَرت» پس از برگزاری مراسم ...

کنسرت گروه «پارلا» در نیاوران ؛ کنسرت گروه موسیقی بانوان «پارلا» ...

«مهر عاطفه» برای بانوان کنسرت می‌دهد ؛ این گروه موسیقی به ...

اولین کنسرت «ضرب‌وفوت» در نیاوران ؛ گروه «ضرب و فوت» اولین ...