شریفیان درباره این ساز جدید می‌گوید: این ساز ضمن اینکه وسیله ...

آلبوم موسیقی نواحی ایران با تمرکز بر موسیقی جزیره کیش به ...

اجرای «لیان» در فستیوال چینی ؛ سیزدهمین فستیوال بین‌المللی هنرهای جوان ...

آموزش نی‌انبان «محسن شریفیان»‌ منتشر می‌شود ؛ کتاب آموزش نی‌انبان تألیف ...