دبیر جایزه ترانه در سی‌وششمین جشنواره موسیقی فجر با اشاره به ...

عشق بازیچه‌ تماشا یکی از قطعه‌های آلبوم اینکه دلتنگ توام است. کریم قربانی (نوازنده ویلنسل)، ...

به حال ترانه امروز باید گریست ؛ محمدعلی بهمنی در آیین ...